CASEVOORBEELDEN – in veel situaties biedt VIDEO GUARD optimale veiligheid

2018-01-14T20:02:55+00:00

Bouwplaatsen & infrastructuurprojecten

Bouwplaatsen worden net als openbare plantsoenen steeds meer blootgesteld aan diefstal en vandalisme. De schade bedraagt enorme sommen, nog geheel afgezien van vertraging in de voortgang van de bouw en de noodzakelijke reparatiemaatregelen alsmede de kosten voor vervanging. VIDEO GUARD is mobiel inzetbaar en bewaakt hiermee bedreigde terreinen en ruimten op betrouwbare wijze.

2018-01-14T20:03:14+00:00

Industriële installaties

In de meet uiteenlopende branches wordt VIDEO GUARD gebruikt voor de bescherming van industriële installaties. Want inbraak en beschadigingen kunnen productie- en verkoopprocessen ernstig belemmeren. Met VIDEO GUARD voorkomt u dergelijke commercieel nadelige voorvallen. Neem contact met ons op! Onze expertise omvat zelfs installaties in de petrochemie.

2018-01-14T20:03:52+00:00

Energiesector

Energie-installaties, zoals krachtcentrales en transformatorstations gelden als ernstig bedreigd. Een beveiliging van deze installaties met een permanent bewakingssysteem, zoals VIDEO GUARD, is een effectieve beschermingsmaatregel en bovendien verplicht voor exploitanten.

2018-01-14T20:06:39+00:00

WINDTURBINE- EN ZONNEPANEELPARKEN

Diefstal van kabels, gereedschap en brandstof komt bij windturbineparken helaas vaak voor. Niet zelden leiden de diefstallen tot secundaire schade aan lastig te verkrijgen onderdelen en zorgen voor een stilstand op de bouwplaats resp. van de installatie. Kraan-stilstandtijden, overschreden opleverdata en lagere terugleververgoedingen brengen hoge risico's met zich mee. Permanente bewaking met VIDEO GUARD loont hier al snel.

2018-01-14T20:08:20+00:00

OPSLAG EN RECYCLING

Hebt u tijdelijk waardevolle goederen in uw opslag? Moest u op korte termijn externe, niet beveiligde opslagplaatsen hiervoor huren? VIDEO GUARD maakt het tijdelijk flexibele gebruik van een beveiligingssysteem voor de hele opslag mogelijk. Wij beschikken over omvangrijke ervaring in de bewaking van opslag- alsmede van recyclingplaatsen om bv. koperdiefstal te voorkomen.

2018-01-14T20:09:49+00:00

HAVENLOGISTIEK

Opslagfaciliteiten in havens kunnen zowel via het water als ook over land worden bereikt en zijn daarom zeer gevoelig voor diefstal en vandalisme. Hebt u tijdelijk een groot aantal hoogwaardige of zelfs luxe goederen op voorraad? Met VIDEO GUARD beveiligt u uw goederen ook in het havengebied snel en effectief.

2018-01-14T20:11:42+00:00

LEEGSTANDBEWAKING

Een volledige bewaking van leeg staande gebouwen met personeel is niet rendabel. Maar juist hier komt waardeverminderende beschadiging en vernieling vaak voor. VIDEO GUARD lost dit probleem op en beschermt vrije gebouwen effectief en economisch. Voor kleinere, afgesloten gedeelten kunt u ook informatie opvragen over ons PHOTO GUARD-aanbod.

2018-01-14T20:13:25+00:00

GROTE EVENEMENTEN EN EVENTS

Bij evenementen met veel mensen is uiterst professionele veiligheidsmanagement vereist. Organisatoren zijn verantwoordelijk voor de bescherming van de bezoekers en deelnemers. Voor de beveiliging en sturing van event-bezoekers alsmede voor de bescherming van dure verlichtings- en geluidssystemen vormt VIDEO GUARD de ideale oplossing. Overigens: VIDEO GUARD is er ook met intercom als SOS GUARD.

2018-01-14T20:14:54+00:00

AUTODEALERS

Ook autodealers vertrouwen op innovatieve videobewaking als het erom gaat dat het wagenpark is beschermd tegen diefstal. Airbags, multimediasystemen, dure reserveonderdelen en meer vormen een waardevolle buit. Ongeacht of het nu gaat om de verkoop van nieuwe of tweedehandsauto's: VIDEO GUARD beschermt onoverzichtelijke parkeerplaatsen dag en nacht.

2018-01-14T20:16:04+00:00

AGRARISCHE SECTOR

Ook bij landbouwbedrijven en grote installaties groeit het aantal diefstallen en inbraken. Dure chemicaliën, zoals pesticiden, brandstoffen, machines en waardevolle werktuigen trekken als aantrekkelijke goederen de aandacht. Ook op dat gebied bewijst zich het gebruik van VIDEO GUARD als betrouwbare veiligheidsmaatregel.